562/2003

Given i Helsingfors den 18 juni 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 6 november 1998 om yrkesutbildning (811/1998) 15 och 17―18 § samt

ändras den finska språkdräkten i 8 § 1 mom. 3 punkten samt 16 §, som följer:

16 §
Förlust av studierätten

Vad som i 32 § lagen om yrkesutbildning bestäms om förlust av studierätten tillämpas på utbildning som leder till grundexamen i musik och grundexamen i flygledning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Helsingfors den 18 juni 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Direktör
Eeva-Riitta Pirhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.