510/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) en ny 39 a § som följer:

6 kap.

Särskilda bestämmelser

39 a §
Rehabiliteringssamarbete

I rehabiliteringssamarbetet skall lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003) iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2002
ShUB 53/2002
RSv 265/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.