429/2003

Given i Helsingfors den 6 juni 2003

Lag om ändring av 3 § lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (785/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 653/2000, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Rätt till god hälso- och sjukvård samt till gott bemötande

Bestämmelser om patientens rätt att använda, bli hörd och få expeditioner på finska eller svenska samt om hans eller hennes rätt till tolkning vid användningen av dessa språk hos myndigheterna finns i 10, 18 och 20 § språklagen (423/2003). Bestämmelser om kommunernas och samkommunernas skyldighet att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster på finska och svenska finns i folkhälsolagen och i lagen om specialiserad sjukvård.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 92/2002
GrUB 9/2002
RSv 269/2002

Helsingfors den 6 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.