369/2003

Given i Helsingfors den 14 maj 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om grodlår och sniglar som importeras från tredje land

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 27 augusti 1997 om grodlår och sniglar som importeras från tredje land (870/1997) bilagor 1 och 2, sådana de lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut 870/1997, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2003

Kommissionens beslut 2002/574/EG (32002L0574); EGT nr L 181, 11.7.2002, s.23, kommissionens beslut 2003/235/EG (32003L0235); EGT nr L 87, 4.4.2003, s. 10.

Helsingfors den 14 maj 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Bilaga 1

Grodlår får importeras enligt kommissionens beslut 97/296/EG och 94/278/EG jämte ändringar.

Bilaga 2

Sniglar får importeras enligt kommissionens beslut 97/296/EG och 94/278/EG jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.