81/2003

Given i Helsingfors den 31 januari 2003

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) en ny 5 c § som följer:

5 c §

Med ovan i 5 § 1 mom. 3 punkten avsedda av läkare och i 5 b § 1 mom. 5 punkten avsedda av tandläkare ordinerade läkemedel avses även det enligt Läkemedelsverkets förteckning utbytbara läkemedel till vilket det för patienten ordinerade läkemedlet utbytts i apoteket med stöd av 57 b § läkemedelslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

RP 165/2002
ShUB 39/2002
RSv 209/2002

Helsingfors den 31 januari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.