1259/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 29 juni 1990 om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar (631/1990) 1 §, 69 § rubriken, 95 § 2 mom. och 96 § sådana 1 §, 95 § 2 mom. och 96 § lyder i beslut 111/1993 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller i fordonslagen (1090/2002) avsedda med tryckluftbroms försedda fordon i kategori M2, M3 och N3 samt med tryckluftbroms försedda släpvagnar i kategori O3 och O4 vars totalmassa överskrider 6000 kg om deras bromsar inte överensstämmer med kraven i direktiv eller E-reglementen gällande bromsning som avses i punkt 9 i I delen i bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om fordons och släpfordons konstruktion och utrustning (1248/2002) eller med kraven i FMVSS- eller CMVSS-standarder.

69 §
Kontroll av överenstämmelse
95 §
Godkännande och övervakning av ett fordons bromssystem

2. Vid besiktning av fordonet skall det bromskort som givits vid registreringsbesiktningen och ur vilket framgår de tekniska uppgifter som beskriver bromssystemet och som bestämts av Fordonsförvaltningscentralen förevisas, om inte motsvarande uppgifter har införts i registret.

96 §
Undantag

Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag från bestämmelserna i detta beslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.