1212/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c rättegångsbalken

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning av den 14 december 2001 om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken (1311/2001) 3 § 1 mom. som följer:

3 §

Rättegångskostnader som det yrkats att svaranden skall ersätta döms ut enligt yrkandet. De döms dock högst ut enligt grundtaxan eller den förhöjda taxan beroende på skuldkapitalet som följer:

Skuldkapitalet 250 euro eller mindre Skuldkapitalet över 250 euro eller vräkning
Grundtaxa 190 euro 220 euro
Förhöjd taxa 265 euro 300 euro


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Denna förordning tillämpas på rättegångskostnader som motparten döms att betala i mål som blir anhängiga den 1 januari 2003 eller efter det.

Helsingfors den 20 december 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Överinspektör
Eeva-Maija Oikarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.