942/2002

Given i Helsingfors den 15 november 2002

Lag om ändring av 36 a och 38 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/1969) 36 a § 3 mom. och 38 § 3 mom., sådana de lyder, 36 a § 3 mom. i lag 856/2000 och 38 § 3 mom. i lag 53/1998, som följer:

36 a §

Lagfarna ecklesiastikrådet, sekreteraren och museichefen i kyrkostyrelsen skall höra till kyrkosamfundet.

38 §

Kyrkostyrelsens lagfarna ecklesiastikråd har yttranderätt vid kyrkomötet.Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 85/2002
FvUB 9/2002
RSv 112/2002

Helsingfors den 15 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.