1163/2001

Givet i Åbo den 9 november 2001

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 2 kap. 11 § 2 mom. som följer:

2 kap.

Kyrkans heliga handlingar

B. Nattvarden
11 §

Ett barn som är döpt och undervisats om nattvardens betydelse är berättigat att delta i nattvarden tillsammans med sina föräldrar eller med någon annan konfirmerad medlem av kyrkan som svarar för barnets kristna fostran. En döpt medlem av församlingen som deltar i konfirmandundervisningen kan efter att ha erhållit undervisning om nattvarden, tillsammans med sin konfirmandlärare delta i nattvarden i församlingens gemensamma gudstjänst.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2003.

Åbo den 9 november 2001

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.