865/2001

Given i Helsingfors den 25 oktober 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 17, 24 och 26 a §, av dessa lagrum 17 § sådan den lyder i förordning 941/1995 och 26 a § sådan den lyder i förordning 971/1997, samt

ändras 32 § 2 mom. som följer:

32 §
Övergångsstadganden

Det högsta beloppet per månad av den höjning av statsborgen för studielån som beviljas på basis av ränteutgifterna för studielån enligt den upphävda lagen om studiestöd (28/1972) avrundas till närmaste hela euro.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. På sådant återkrav av studiestöd som gäller åren 1998, 1999 och 2000 tillämpas fortfarande den upphävda 26 a §.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 oktober 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.