766/2001

Given i Helsingfors den 31 augusti 2001

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) en ny 14 a § som följer:

Rätt för en medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har genomgått sin utbildning utomlands att vara verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
14 a §
Tillämpning av lagen på personer som avses i avtal som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ingått

Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på den som har rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med stöd av ett avtal som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 40/2001
UtUB 5/2001
RSv 71/2001

Helsingfors den 31 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.