Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1161/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om riksåklagarämbetet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 11 mars 1997 om riksåklagarämbetet (209/1997) 2 §, sådant det lyder delvis ändrad i förordning 1017/1997, som följer:

2 §
Riksåklagarämbetets organisation

Vid ämbetet skall finnas en förvaltningsenhet, en enhet för åtalsärenden, en utvecklingsenhet och en internationell enhet.

Enhetscheferna förordnas av riksåklagaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Sami Sarvilinna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.