1125/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om skyddsområden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 1 mom. territorialövervakningslagen av den 18 augusti 2000 (755/2000):

1 §

Skyddsområden enligt 16 § 1 mom. territorialövervakningslagen (755/2000) är de vattenområden som begränsas av linjerna mellan följande geografiska hörnpunkter:

Geografiska koordinater på sjökort enligt skala 1:50 000

bredd grader minuter längd grader minuter
1. Aspö skyddsområde 60 15,08 27 04,50
Bilaga 1 60 12,25 27 04,49
60 12,24 27 14,56
60 18,77 27 14,61
60 18,78 27 11,19
60 17,41 27 08,64
60 17,29 27 08,00
60 16,06 27 06,13
2. Kyrkogårdsö skyddsområde 60 22,74 26 57,10
Bilaga 2 60 21,20 26 57,40
60 21,11 27 05,58
60 24,15 27 05,59
60 24,87 27 03,30
60 24,94 27 02,51
60 24,60 27 02,29
60 24,68 27 01,54
60 24,37 27 00,33
3. Orrengrunds skyddsområde 60 16,77 26 24,66
Bilaga 3 60 12,73 26 24,71
60 10,25 26 26,69
60 10,31 26 39,28
60 16,75 26 28,98
4. Varlax skyddsområde 60 12,34 25 34,36
Bilaga 4 60 10,69 25 34,42
60 10,85 25 40,02
60 12,39 25 38,50
5. Pörtö skyddsområde 60 09,36 25 25,98
Bilaga 5 60 09,27 25 27,05
60 08,95 25 29,02
60 10,10 25 28,21
60 10,38 25 27,05
60 10,22 25 26,17
60 09,91 25 25,76
6. Sandhamns skyddsområde 60 08,61 24 59,83
Bilaga 6 60 07,45 24 59,42
60 07,44 25 03,84
60 08,37 25 05,40
60 08,63 25 05,45
60 09,00 25 05,48
60 09,42 25 03,81
60 09,47 25 03,14
7. Mjölö skyddsområde 60 06,68 25 04,92
Bilaga 7 60 06,65 24 00,82
60 06,25 25 00,42
60 04,67 25 01,89
59 58,61 24 59,96
59 58,73 25 08,26
60 05,47 25 07,88
8. Karlö skyddsområde 60 08,28 24 47,72
Bilaga 8 60 07,93 24 47,83
60 07,65 24 47,05
60 07,70 24 46,60
60 07,83 24 46,48
60 08,08 24 46,78
60 08,28 24 47,40
9. Rysskärs skyddsområde 60 06,20 24 50,30
Bilaga 9 60 06,05 24 50,57
60 05,83 24 49,97
60 06,12 24 49,50
10. Stora Enskärs skyddsområde 60 06,23 24 55,18
Bilaga 10 60 06,15 24 55,60
60 05,67 24 54,92
60 05,83 24 54,45
11. Obbnäs skyddsområde 59 46,20 24 05,18
Bilaga 11 59 48,70 24 26,59
59 56,27 24 23,91
59 56,26 24 22,66
59 55,65 24 21,22
59 56,25 24 19,86
60 00,20 24 22,97
60 01,00 24 23,43
60 01,72 24 23,10
60 02,51 24 22,44
60 02,79 24 21,74
59 58,76 24 09,85
59 57,09 24 03,66
59 56,13 24 01,06
59 55,70 24 00,24
59 55,02 24 04,37
59 54,18 24 06,64
12. Hästö Busö skyddsområde 59 50,67 23 18,86
Bilaga 12 59 50,02 23 19,07
59 49,62 23 20,60
59 49,90 23 21,42
59 50,55 23 21,51
13. Hangö skyddsområde 59 46,92 22 55,13
Bilaga 13 59 38,38 22 55,09
59 39,12 23 12,20
59 43,58 23 12,88
59 45,03 22 57,68
59 45,76 22 57,54
59 46,79 22 59,96
14. Kimito skyddsområde 60 09,96 22 25,09
Bilaga 14 60 06,82 22 21,76
60 06,21 22 24,46
60 06,58 22 26,86
60 06,76 22 27,48
60 09,17 22 32,88
60 09,61 22 33,01
60 10,30 22 32,74
15. Örö skyddsområde 59 50,55 22 15,25
Bilaga 15 59 45,38 22 14,04
59 41,27 22 14,63
59 41,54 22 22,16
59 45,51 22 21,61
59 46,83 22 21,50
59 47,63 22 21,41
59 48,00 22 21,53
59 50,25 22 21,88
59 50,60 22 20,67
16. Utö skyddsområde 59 48,46 21 20,05
Bilaga 16 59 46,54 21 20,21
59 41,55 21 20,08
59 42,00 21 29,94
59 45,47 21 29,93
59 47,62 21 29,94
17. Gyltö skyddsområde 60 06,55 21 26,63
Bilaga 17 60 05,50 21 27,98
60 06,02 21 31,76
60 07,63 21 31,47
60 08,34 21 30,99
60 08,59 21 29,55
60 08,01 21 28,87
18. Houtskärs skyddsområde 60 12,81 21 27,94
Bilaga 18 60 12,85 21 29,93
60 13,43 21 30,09
60 13,68 21 29,78
60 13,69 21 28,62
60 13,76 21 28,30
60 13,70 21 27,44
60 13,47 21 27,35
19. Pansio skyddsområde 60 26,88 22 06,66
Bilaga 19 60 25,75 22 07,05
60 25,89 22 09,37
60 26,00 22 09,44
60 27,17 22 08,84
2 §

Skyddsområdena enligt 1 § hör till verksamhetsområdena för försvarsmaktens truppförband enligt följande indelning

1) Kotka kustområde, skyddsområdena 1-3,

2) Finska vikens marinkommando, skyddsområdena 4-13,

3) Skärgårdshavets marinkommando, skyddsområdena 14-19.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 14 december 2000

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Bilagor (OBS! Filens storlek 5,1 Mb)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.