877/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om temporär ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/1966) temporärt en ny 9 a § som följer:

9 a §

I beskattningen för 2000 befrias lastbilar från den fjärde raten av den egentliga fordonsskatten, vilken har uppburits eller skulle komma att uppbäras i enlighet med vad som bestäms med stöd av 10 § i denna lag. Befrielse beviljas också för annan skatt som debiteras för det sista kvartalet 2000.

Har sådan skatt, som hade kunnat betalas i fyra rater, betalts i en eller två rater, återbärs skatten på ansökan. Skatten återbärs till den som är skattskyldig då skyldigheten att betala den fjärde skatteraten börjar. Annan skatt som hänför sig till oktober-december 2000 återbärs inte, om inte något annat följer av 12 och 13 §.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller också fordon som är upptagna som specialfordon i fordonsregistret.

Bestämmelserna i denna paragraf inverkar inte på beloppet av den tilläggsskatt som räknas ut med stöd av 16 §.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2000.

Lagen gäller till och med den 31 december 2000.

RP 123/2000
StaUB 17/2000
RSv 118/2000

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.