757/2000

Given i Helsingfors den 18 augusti 2000

Lag om ändring av 1 a § utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 a § utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 537/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

1 a §
Förhållande till andra lagar

Om inresa av en militärperson från en främmande stat gäller dessutom vad som bestäms i territorialövervakningslagen (755/ 2000).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 38/2000
FsUB 3/2000
RSv 99/2000

Helsingfors den 18 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.