210/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 2 § 1 och 3 mom. och 3 §, av dessa lagrum 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 549/1994 och 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1326/1994, samt

ändras 1 § 2 mom. som följer:

1 §

Om utnämning av och behörighetsvillkor för lagmannen och tingsdomarna bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999
GrUU 13/1999
LaUB 1/2000
RSv 21/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.