1128/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Lag om ändring av 2 § lagen om registrering av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1998 om registrering av fordon (1100/1998) 2 § som följer:

2 §
Registreringsverksamhet

I denna lag avses med registreringsverksamhet att ta emot registreringsanmälan och ansökningar om förflyttningstillstånd i fråga om fordon, att i fordonsregistret föra in uppgifter som gäller registreringsanmälan och ansökan om förflyttningstillstånd samt trafik- försäkring i anslutning till dem och att lämna ut registreringsskyltar och registerutdrag samt andra uppgifter i anslutning till registrering av fordon och utfärdande av förflyttningstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 107/1999
TrUB 3/1999
RSv 65/1999

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.