982/1999

Given i Helsingfors den 29 oktober 1999

Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 13 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 13 § 1 mom. 2 punkten i lag 1204/1995 och 13 § 1 mom. 3 punkten i lag 936/1993, som följer:

13 §

Den skattskyldige har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruket på gårdsbruksenheten separat dra av betalda utgifter på nedan nämnda villkor:


2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyelseavdrag) som på området för naturlig förnyelse är 800 mark per hektar, på såddområdena 1 800 mark per hektar och på planterings områdena 3 500 mark per hektar,

3) utgifterna för vård av plantbeståndet (plantbeståndsavdrag) som är 900 mark per hektar,Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

RP 42/1999
StaUB 8/1999
RSv 38/1999

Helsingfors den 29 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.