818/1999

Utfärdat i Helsingfors den 23 juli 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om grodlår och sniglar som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat i 3 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut den 27 augusti 1997 om grodlår och sniglar som importeras från tredje land (870/1997) 2 § 3 punkten och 3 § 1 punkten, som följer:

2 §

I detta beslut avses med


3) proviantering inom båttrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas under resan av besättningen och passagerarna i båttrafik, som trafikerar mellan Finland och någon annan stat till vatten beläget utanför kustområderna på medlemstaternas territorier,


3 §

Detta beslut tillämpas inte på sådana grodlår och sniglar som

1) importeras till landet för proviantering inom båttrafik,Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1999.

Rådets direktiv 97/78/EG, EGT nr L 24, 30.1.1998, s. 9

Helsingfors den 23 juli 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.