1127/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) 8 och 55 § samt

ändras 3 § 1 mom. och 7 § 2 mom. som följer:

3 §

Den kommun som enligt lagen om hemkommun (201/1994) är en persons hemkommun skall sörja för att personen får behövlig, i 1 § 2 mom. nämnd specialiserad sjukvård i enlighet med denna lag. För ordnande av specialiserad sjukvård i enlighet med denna förpliktelse skall kommunen höra till en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt.


7 §

Sjukvårdsdistriktets område bildas av de kommuner som hör till samkommunen för sjukvårdsdistriktet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 165/1998
ShUB 20/1998
RSv 155/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.