901/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Lag om ändring av 6 och 7 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) 6 § 1 mom. 21 punkten och 7 § 1 mom. 4 punkten, av dessa lagrum 6 § 1 mom. 21 punkten sådan den lyder i lag 1651/1995, samt

fogas till 6 § 1 mom. en ny 22 punkt som följer:

6 §
Avgiftsfria prestationer

Handläggningsavgifter enligt denna lag uppbärs inte


21) i fullföljdsärenden enligt 10 §, och inte heller

22) i ärenden enligt lagen om besöksförbud (898/1998).

7 §
Befrielse från betalningsskyldighet

Befriade från att betala avgifter enligt denna lag är


4) kommunala myndigheter som sköter social- och förmynderskapsärenden i ärenden som gäller socialväsendet, förmyndaruppdrag eller besöksförbud,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 41/1998
LaUB 11/1998
RSv 134/1998

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.