859/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Lag om ändring av 14 kap. 3 § och 22 kap. 3 § kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

upphävs i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 14 kap. 3 § 2 mom. och

ändras 22 kap. 3 § som följer:

22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

3 §
Överföring av behörighet

Sektioner, ämbetskollegiet eller kyrkostyrelsens tjänsteinnehavare kan inom de gränser som bestäms i kyrkoordningen ges rätt att avgöra ärenden på kyrkostyrelsens vägnar.

Kyrkostyrelsen har rätt att överföra sin behörighet i ärenden som gäller placering av medel i pensionsfonden inom kyrkans centralfond till direktionen för pensionsfonden inom kyrkans centralfond. Direktionen tillsätts av kyrkostyrelsen och kan som medlemmar ha andra än medlemmar av eller tjänsteinnehavare vid kyrkostyrelsen. Om direktionens sammansättning, valet av den, dess mandatperiod och uppgifter bestäms i kyrkoordningen.

Beslut som fattats med stöd av behörighet som har överförts kan på det sätt som bestäms i kyrkoordningen överföras till kyrkostyrelsen för att avgöras av denna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 160/1998
FvUB 10/1998
RSv 132/1998

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.