593/1998

Given i Nådendal den 24 juli 1998

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) 64 c §, sådan den lyder i lag 639/1993, samt

ändras 64 och 64 b §, sådana de lyder i nämnda lag 639/1993, som följer:

64 §
Arbetstillståndsbrott

Straff för arbetstillståndsbrott bestäms i 47 kap. 6 a § strafflagen.

64 b §
Ordnande av olaglig inresa

Straff för ordnande av olaglig inresa bestäms i 17 kap. 8 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6 och 117/1997
LaUB 3/1998
StoUB 2/1998
RSv 60/1998

Nådendal den 24 juli 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.