350/1998

Givet i Åbo den 7 november 1997

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 6 kap. 56 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom kyrkomötets beslut av den 8 november 1995 (1248/1996), som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

C. Specialtjänster
56 §

Om behörighetskraven för innehavarna av de tjänster som inrättats för specialuppgifter inom kyrkan och som avses i 6 kap. 15 § kyrkolagen samt om tjänsteinnehavarnas uppgifter bestäms i instruktioner som utfärdas av kyrkostyrelsen. Domkapitlet utfärdar dock instruktioner för tjänster vid domkapitlet.Denna ändring av kyrkoordningen har trätt i kraft den 1 december 1997.

Åbo den 7 november 1997

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.