1081/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om ändring av 6 § sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/1987) som följer:

6 §
Sysselsättningsberättelsen

Vederbörande ministerium skall årligen i form av ett särskilt komplement till berättelsen om regeringens åtgärder lämna en berättelse om de åtgärder som vidtagits för genomförande av målen enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 92/1997
GrUB 4/1997
RSv 156/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.