1036/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 november 1997

Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning

Läkemedelsverket har med stöd av 83 § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87) beslutat fastställa följande läkemedelsförteckning:

1 §

Läkemedel är de ämnen som uppräknats i bilaga 1 och de droger som uppräknats i bilaga 2 till detta beslut.

Läkemedel är även:

1) övriga ämnen och droger som i medicinskt hänseende är jämförbara med ämnena i bilaga 1 och drogerna i bilaga 2 och vilka används i enlighet med 3 § läkemedelslagen; och

2) vissa från sedvanliga läkemedel till sin form, sammansättning, sitt tillverkningssätt eller sin verkningsmekanism avvikande preparat eller ämnen, vilka i enlighet med vad som stadgats i 3 och 5 § läkemedelslagen används som läkemedel. Sådana är bland annat radioaktiva läkemedelsberedningar, allergenpreparat, och medicinska gaser; samt

3) vitamin- eller mineralämnespreparat, där den i dygnsdosen ingående mängden vitamin eller mineralämne överstiger den i bilaga 3 till detta beslut nämnda mängden, ävensom för barn avsedda vitamin- eller mineralämnespreparat.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Samtidigt upphävs Läkemedelsverkets beslut av den 25 november 1994 om läkemedelsförteckning (1232/94).

I fråga om de preparat som lagligen salufördes utan Läkemedelsverkets tillstånd då detta beslut trädde i kraft, skall för de preparats del vilka bör ha Läkemedelsverkets tillstånd till försäljning och till övrig överlåtelse till förbrukning och vilka innehåller droger som nämns i bilaga 2 till detta beslut, en ansökan enligt 21 § 2 mom. läkemedelslagen, tillställas Läkemedelsverket före den 30.6.1999.

Helsingfors den 13 november 1997

Överdirektör
Hannes Wahlroos

Överprovisor
Pirjo Ikonen

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.