971/1997

Given i Helsingfors den 31 oktober 1997

Förordning om ändring av förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 20 § 2 mom.,

ändras 15 §, samt

fogas till förordningen en ny 26 a § som följer:

15 §
Begränsning av rätten till bostadstillägg

Om en studerande bor i en bostad som han hyr av sin förälder eller i en bostad som ägs av föräldern är beloppet av bostadstillägget högst 350 mark per månad. Om en sådan bostad finns i samma fastighet som förälderns stadigvarande bostad, anses studeranden bo hos föräldern och bostadstillägg beviljas inte.

Folkpensionsanstalten kan utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen av denna paragraf.

26 a §
Höjning av belopp som återkrävs

Den höjning som avses i 27 § 5 mom. lagen om studiestöd är sju procent av det belopp som återkrävs.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Bostadstillägg som har beviljats innan denna förordning träder i kraft ändras den 1 januari 1998 så att de överensstämmer med 15 § i denna förordning. Om studeranden på folkpensionsanstaltens eller studie- stödsnämndens begäran inte utreder vem som är bostadens ägare eller hyresvärd, justeras bostadstillägget från samma tidpunkt i överensstämmelse med 15 §.

Helsingfors den 31 oktober 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.