887/1997

Given i Helsingfors den 19 september 1997

Förordning om ändring av 16 och 51 § förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 16 § 2 mom. och

fogas till 51 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

16 §

Det andliga arbetet inom försvarsmakten leds och övervakas av fältbiskopen. Om fältbiskopens uppgifter bestäms dessutom i kyrkolagen (1054/1993).

51 §

Vid tillsättningen av en tjänst som professor iakttas i tillämpliga delar vad som anges i lagen om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högsko- lor (856/1991) och förordningen om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor (1581/1991), likväl så, att tjänsteförslagsmyndighet enligt 1 § 2 mom. nämnda förordning är försvarshögskolans forskningsråd.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.