859/1997

Given i Helsingfors den 5 september 1997

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) en ny 15 a § som följer:

15 a §
Skyldighet att anmäla födelse och dödsfall

Om skyldigheten för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att anmäla födslar och dödsfall bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 56/1997
FvUB 12/1997
RSv 89/1997

Helsingfors den 5 september 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.