724/1997

Given i Nådendal den 24 juli 1997

Lag om ändring av 4 och 5 § lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1990 om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990) 4 § 1 mom. och 5 § 3 mom. som följer:

4 §
Personalrepresentation som grundar sig på avtal

Personalrepresentationen i ett företags förvaltning kan genomföras i enlighet med vad som avtalas vid ett möte enligt 7 § 4 mom. lagen om samarbete inom företag (725/1978) eller i en delegation som nämns i lagens 4 §. Avtalet skall ingås mellan arbetsgivaren och minst två sådana personalgrupper som avses i lagens 3 § och som tillsammans representerar en majoritet av personalen. Om anteckning av förhandlingsresultatet gäller lagens 8 a §.


5 §
Personalrepresentation som genomförs enligt lag

Om något annat inte avtalas enligt 4 §, skall personalrepresentationen genomföras inom ett år från det villkoren enligt 2 § har uppfyllts och kravet på representation har framförts. När förvaltningsstrukturen inom ett företag som har infört personalrepresentation ändras, skall representationen samtidigt ändras så att den motsvarar den nya strukturen. Om ändringen beror på överlåtelse av en rörelse eller fusionering eller delning av företag, får ändringen av personalrepresentationen genomföras senare, dock senast ett år efter att krav på ändring av representationen har framförts.Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 79/1997
ApUB 6/1997
RSv 81/1997

Nådendal den 24 juli 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.