461/1997

Given i Helsingfors den 23 maj 1997

Lag om ändring av 22 § lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958) rubriken före 22 § samt

fogas till 22 § ett nytt 3 mom. som följer:

Periodiskt arbete i sundare förhållanden och förkortning av arbetstiden samt pauser i arbetet
22 §

Särskilt i sådana fall där arbetet medför en oavbruten påfrestning eller kräver ständig närvaro, skall vid behov ordnas möjlighet till sådana pauser i arbetet som tillåter att arbetstagaren kortvarigt avlägsnar sig från den plats där arbetet utförs, såvida dessa pauser inte annars har ordnats i enlighet med förpliktelser som bestäms i lag eller baserar sig på arbets- eller tjänstekollektivavtal.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1997.

RP 25/1997
ApUB 4/1997
RSv 39/1997

Helsingfors den 23 maj 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.