140/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 februari 1997

Statsrådets beslut om ändring av 21 § statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och asylsökande

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 21 § i sitt beslut av den 23 december 1992 om mottagande av flyktingar och asylsökande (1607/1992) som följer:

21 §
Justering av ersättningarna

Beloppet av den kalkylerade ersättning som avses i 14 § justeras kalenderårsvis enligt ändringen i kostnadsnivån så som bestäms i 4 § 2 mom. lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).

Vederbörande ministerium justerar ersättningarna.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1997.

Helsingfors den 13 februari 1997

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Specialplanerare
Eeva Vattulainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.