57/1997

Given i Helsingfors den 17 januari 1997

Lag om ändring av 3 § lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93), ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Vid tillämpningen av denna lag betraktas som arbetsgivare även den som låter utföra arbete, när han under egen ledning och övervakning använder arbetskraft som är anställd hos en annan arbetsgivare. I fråga om skyldigheterna för den arbetsgivare som överlåter arbetskraften gäller även då vad som i denna lag stadgas om arbetsgivare.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

RP 78/1996
ApUB 18/1996
RSv 245/1996

Helsingfors den 17 januari 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.