1234/1996

Given i Helsingfors den 20 december 1996

Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Norge om rättigheten för norska fartyg att användas vid kustcabotage i Finland

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 4 § 3 mom. lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/1919), sådan den lyder i lag 332/1989:

1 §

Den i Oslo den 2 december 1996 genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Norge om rättigheten för norska fartyg att användas vid kustcabotage i Finland träder i kraft den 1 januari 1997 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 95/1996)

Helsingfors den 20 december 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.