748/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88), sådant det lyder i lag av den 14 december 1990 (1102/90), som följer:

2 §

Lagen tillämpas varken i riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas eller riksdagens justitieombudsmans kanslier eller i Riksdagsbiblioteket, Finlands Bank och folkpensionsanstalten. Stadgandena i 15 a § tillämpas inte på republikens presidents verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 97/96
FvUB 12/96
RSv 115/96

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.