592/1996

Given i Helsingfors 26 juli 1996

Lag om ändring av 24 § lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § 2 mom. lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant det lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93), som följer:

24 §

De utgångar som avses i 1 mom. skall, under den tid arbete utförs eller människor annars vistas på arbetsplatsen, vid behov kunna öppnas från vartdera hållet, och de får inte vara försedda med skjut- eller svängdörrar.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 1996.

Rådets direktiv 89/654/EEG; EGT nr L 393, 30.12.1989, s. 1 RP 76/96
ApUB 8/96
RSv 95/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.