447/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om ändring av förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 3 § 3 mom. och 7 § 3 och 4 mom. förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/94), av dessa lagrum 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 31 januari 1995 (140/95) och 7 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 30 juni 1995 (941/95), som följer:

3 §
Heltidsstudier

Som heltidsstudier anses även studier vid ett vuxengymnasium eller en yrkesläroanstalts kvällslinje när en person som tidigare studerat på heltid i minst två månader har övergått till att bedriva samma studier som kvällsstuderande.


7 §
Antalet stödmånader per läsår

Studerande vid andra läroanstalter beviljas studiestöd som följer:

1) för åtta månader om antalet arbetsdagar är minst 160,

2) för nio månader om antalet arbetsdagar är minst 180,

3) för nio och en halv månad om antalet arbetsdagar är minst 190,

4) för 10 månader om antalet arbetsdagar är minst 200,

5) för 11 månader om antalet arbetsdagar är minst 220, samt

6) för 12 månader om antalet arbetsdagar är minst 240.

För utbildning som är kortare än åtta memader beviljas studiestöd enligt hela studiemånader. Av de månader då studierna inleds eller avslutas räknas dock en hel stödmånad, om antalet dagar som ingår i terminen under dessa månader är sammanlagt minst 16.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.