73/1996

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 6 § 2 mom. i trafikministeriets beslut av den 7 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/90) som följer:

6 §
Skolfordon

Skolfordon skall vara av normal konstruktion och får inte vara försedda med särskild manöveranordning som underlättar körningen, såvida fordonet inte används uteslutande för undervisning av sådana elever vilkas handikapp förutsätter att sådana anordningar används.Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1996.

Helsingfors den 31 januari 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.