1678/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 32 § lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 32 § 2 mom. lagen den 3 augusti 1992 om statsandelar till kommunerna (688/92) som följer:

32 §

Med undantag för 15 § 2 och 3 mom. tillämpas dock den lag som nämns i 1 mom. 1 punkten till utgången av 1996 på de statliga ersättningar som avses i 23 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 123/95
ShUB 23/95
RSv 128/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.