1495/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 2 och 8 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), så- dana de lyder i lag av den 28 juni 1993 (559/93), som följer:

8 §

Samordningsgränsen uträknas på basis av samordningsgrunden, som med nedan i 3 mom. stadgade undantag utgörs av den högsta pensionlön eller arbetsinkomst som ligger till grund för grundpensionen i ett sådant arbets- eller tjänsteförhållande eller i sådan företagarverksamhet där den till pensionen berättigande tiden är minst ett år. Samordningsgränsen erhålls genom att av samordningsgrunden tas 60 procent eller, om det är fråga om invalidpension som beviljats såsom delpension, 30 procent av samordningsgrunden.


Vid tillämpningen av 5 mom. beaktas pensioner enligt familjepensionslagen varje ka-lenderår till de belopp, med vilka de utgick den 1 november föregående kalenderår.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Denna lag tillämpas på sådan pension som börjar den 1 januari 1996 eller därefter. Lagen tillämpas även i de fall där grund för ny samordning enligt 8 a § uppstår medan deaga lag är i kraft.

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.