1228/1995

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utbyte av fiskekvoter mellan Finland och Sverige

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) beslutat:

1 §

Vid förhandlingar mellan Finland och Sverige om utbyte av fiskekvoter har enligt prerokollet som underteknats den 26 oktober 1995 överenskommits att

1) Sverige till Finland överlåter 10 000 ton av sin strömmingskvot för år 1995 i område III (MU3), och att

2) Finland till Sverige överlåter 12 000 ton av sin kvot av vassbuk (skarpsill) för år 1995. Utbyte av kvoter är i kraft från och med den 26 oktober 1995 såsom därom avtalats och meddelats till Europeiska gemenskapernas kommission.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995 och gäller till och med den 31 december 1995.

1) Rådets förordning (EG) N:o 3362/94; EGOJ Nr L 363, 31.12.1994, s. 1
2) Rådets förordning (EEG) N:o 3760/92; EGOJ Nr L 389, 31.12.1992, s. 1

Helsingfors den 27 oktober 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.