1204/1995

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § 1 mom. 2 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67),

detta lagrum sådant det lyder i lag av den 4 november 1994 (956/94), som följer:

13 §

Den skattskyldige har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruket på gårdsbruksenheten separat dra av betalda utgifter på nedan nämnda villkor:


2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyelseavdrag) som på området för naturlig förnyelse är 800, på såddområdena 1 700 och på planteringsområdena 3 200 mark per hektar,Denna lag träder i kraft den 1 november 1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 60/95
StaUB 9/95
RS 50/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.