1019/1995

Given i Helsingfors den 21 augusti 1995

Lag om ändring av gentekniklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gentekniklagen av den 17 mars 1995 (377/95) 43 § och

ändras 42 § som följer:

42 §
Hänvisningsstadgande rörande straff

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 32 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.

Om straff för miljöförstöring som begåtts i strid med denna lag stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 42/95
LaUB 2/95

Helsingfors den 21 augusti 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.