999/1995

Given i Helsingfors den 31 juli 1995

Lag om ändring av 20 kap. 1 § kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

ändras 20 kap. 1 § 1 mom. kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93) som följer:

1 §
Sammansättning

Kyrkans ombud vid kyrkomötet är

1) biskoparna i stiften eller, om biskopsämbetet är vakant eller biskopen har förhinder, en av domkapitlet inom sig utsedd ledamot,

2) fältbiskopen,

3) nittiosex valda ombud, av vilka trettiotvå är präster och sextiofyra lekmän, samt

4) ett av statsrådet tillförordnat ombud.Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Mandatperioden för de ombud vid kyrkomötet som högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen förordnat fortlöper till dess att mandatperioden för det nuvarande kyrkomötet utgår.

RP 45/95
FvUB 1/95

Helsingfors den 31 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.