747/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/87) en ny 44 a § som följer:

Särskilda stadganden
44 a §

Vad som stadgas om den misstänkte och om förhör av honom tillämpas, då en juridisk persons straffansvar utreds, även på den som hör till den juridiska personens lagstadgade organ eller som annars hör till dess ledning och på förhör av honom i ett ärende där det kan yrkas att den juridiska personen skall dömas till samfundsbot.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 95/93
LaUB 23/94

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.