597/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 2 § lagen om skydd för vissa undervattensledningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § lagen den 5 mars 1965 om skydd för vissa undervattensledningar (145/65) som följer:

2 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter av eller skadar en undervattensledning skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för förstörande av undervattensledning dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.