589/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 43 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 43 § 2 mom. lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69) som följer:

43 §

Om någon i enskild syndabekännelse eller annars i samband med själavård avslöjar att äventyrande av Finlands suveränitet, landsförräderi, grovt landsförräderi, spioneri, grovt spioneri, högförräderi eller grovt högförräderi, brott som är farligt för en enskilds liv eller något annat sådant brott som enligt allmän lag skall angivas är på färde, skall prästen om möjligt göra sig underrättad om alla omständigheter och uppmana vederbörande att anmäla gärningen till myndigheterna eller den som är hotad. Om han inte går med på detta, skall prästen anmäla saken i god tid och med försiktighet och informera myndigheterna om omständigheterna i den mån han prövar det vara möjligt utan att vederbörande direkt eller indirekt röjs.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.