140/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Förordning om ändring av 3 § förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

fogas till 3 § förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/94) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §
Heltidsstudier

Som heltidsstudier anses även studier vid ett vuxengymnasium eller en yrkesläroanstalts kvällslinje när en person som tidigare studerat på heltid har övergått till att bedriva samma studier som kvällsstuderande.Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1995. Denna förordning tillämpas från och med ingången av vårterminen 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.