1458/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av 32 § gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 32 § 2 och 3 mom. gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84),

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 12 juli 1993 (689/93), som följer:

32 §

Som främmande språk enligt 1 mom. kan en del av eleverna undervisas i engelska, en del i franska, en del i samiska, en del i tyska och en del i ryska. Undervisningen i det andra inhemska språket och i de främmande språken ordnas enligt de lärokurser som begynt på grundskolans låg- och högstadium. En elev med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål som i modersmålsundervisningen undervisas i sitt eget modersmål, undervisas i finska eller svenska som det andra inhemska språket.

I läroplanen skall som tillvalsämne ingå psykologi och främmande språk. I gymnasier där elever med samiska, romani eller ett främmande språk som modersmål undervisas i sitt eget modersmål i modersmålsundervisningen skall svenska eller finska vara tillvalsämne. Om de övriga tillvalsämnena bestäms i läroplanen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.