1455/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av 21 § lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 § 4 mom. lagen den 21 augusti 1992 om idrottsutbildningscentrer med statsandel (801/92), som följer:

21 §
Hemkommunens betalningsandel

Om en elev saknar hemkommun enligt 3 mom. eller om han har hemkommun på Åland, betalas till läroanstaltens huvudman av statens medel ett belopp som motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/94
KuUB 27/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.